Studia podyplomowe MBA

Zespół Projektowy

Nad spójnością i wartością merytoryczną programu naszych studiów podyplomowych czuwa zespół projektowy, stanowiący interdyscyplinarne grono najlepszych specjalistów z różnych obszarów i dziedzin.

dr inż. Tomasz Zieliński,
Prof UE

Przewodniczący Zespołu Projektowego

dr hab. Tomasz Papaj, Prof. UE

Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, członek rad nadzorczych oraz zarządów spółek kapitałowych, doradca w sektorze publicznym, szkoleniowiec.

dr Magdalena Wójcik-Jurkiewicz

Adiunkt w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, praktyk. Ekspert w zakresie ujawnień niefinansowych, głównie w obszarze CSR, oraz dobrych praktyk stosowanych przez spółki giełdowe.

Szymon Nęcki

Trener umiejętności menedżerskich. Współpracuje z prestiżowymi firmami sektora prywatnego, instytucjami publicznymi i uczelniami.

dr Katarzyna Olejko, MBA

MBA Kierownik Studiów Podyplomowych
Master of Corporate Governance
Master of Business Administration in Corporate Governance

Elżbieta Paliga

Wykładowca akademicki. Audytor  wewnętrzny Zintegrowanych Systemów Zarządzania ISO 9001, ISO 14001, PN-N/OHSAS 18001, bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001

Michał Hosowicz, MBA

Adwokat, wykładowca, trener. Specjalista z szerokim, doradczym i procesowym doświadczeniem, obejmującym skonsultowanie lub poprowadzenie w ciągu 16 lat ponad 2000 spraw z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego oraz karnego.

dr Rafał Kozłowski

Wykładowca akademicki Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, członek rad nadzorczych.

Studia podyplomowe
Master of Business Administration in Corporate Governance
Master of Corporate Governance

Gdzie zaczyna się sukces?

Doskonalenie kompetencji w zakresie nadzoru korporacyjnego to doskonały pomysł! Obszar ten jest szczególnie wrażliwy na zmienność otoczenia gospodarczego, stąd wymaga od zajmujących się nim specjalistów stałego doskonalenia kwalifikacji. Odpowiedzią na takie zapotrzebowanie są studia podyplomowe Master of Business Administration in Corporate Governance oraz Master of Corporate Governance.