Studia podyplomowe MBA

Program studiów

I STOPIEŃ (168 godzin)

MASTER OF CORPORATE GOVERNANCE

ModułNazwa
ISkuteczny i efektywny ład korporacyjny
IIWewnętrzne narzędzia nadzoru korporacyjnego
IIIRachunkowość w nadzorze korporacyjnym
IVNadzór a proces restrukturyzacji przedsiębiorstwa
VKomunikacja wewnętrzna i zewnętrzna
II Stopień (146 godzin)

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

ModułNazwa
ILider ładu korporacyjnego
IIStrategia jako podstawa budowy ładu korporacyjnego
IIINadzór nad procesem zarządzania operacyjnego w świetle wybranych regulacji prawnych
IVNadzór korporacyjny a efektywne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
VKompetencje osobiste i interpersonalne członków organów spółek

Studia podyplomowe
Master of Business Administration in Corporate Governance
Master of Corporate Governance

Gdzie zaczyna się sukces?

Doskonalenie kompetencji w zakresie nadzoru korporacyjnego to doskonały pomysł! Obszar ten jest szczególnie wrażliwy na zmienność otoczenia gospodarczego, stąd wymaga od zajmujących się nim specjalistów stałego doskonalenia kwalifikacji. Odpowiedzią na takie zapotrzebowanie są studia podyplomowe Master of Business Administration in Corporate Governance oraz Master of Corporate Governance.