Kategorie
Aktualności

O naszych studiach MBA in Corporate Governance oraz Master of Business Administration w bieżącym wydaniu „Polityki”

W lutym w bieżącym wydaniu Polityki ukazał się obszerny materiał nt. studiów podyplomowych MBA prowadzonych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. O kierunku „MBA in Corporate Governance oraz Master of Business Administration”

„Dlaczego warto wybrać właśnie te studia? Krótka odpowiedź na pytanie o różnicę pomiędzy studiami Master of Business Administration a innymi ofertami studiów podyplomowych w obszarze edukacji menedżerskiej jest niezwykle trudna, a może nawet niemożliwa. Odmienne są bowiem ich geneza i cele. Program MBA, zgodnie z założeniami, opracowywany jest z myślą o specyficznej grupie docelowej, posiadającej ukształtowane w trakcie praktyki zawodowej wymagania i cele edukacyjne. W bardzo dużym uproszczeniu można powiedzieć, że zamierzonym efektem realizacji programu MBA jest wypracowanie umiejętności spojrzenia na organizację przez pryzmat powiązanych w niej – niejednorodnych procesów. Takie interdyscyplinarne spojrzenie wzmacnia umiejętności przywódcze i menadżerskie co zwiększa szanse na awans bądź, w przypadku praktykujących menadżerów, zapewnia im komfort wynikający ze świadomości konsekwencji podejmowanych decyzji i możliwości wyboru optymalnego wariantu działania. Słuchacz zgodnie z założeniami jest przygotowywany do sprawnego zarządzania w świecie VUCA, gdzie osiąganie sukcesu warunkowane jest podejmowaniem szybkich a jednocześnie trafnych decyzji. MBA pozwalają zatem na przygotowanie absolwentów do pełnienia najważniejszych funkcji menedżerskich. Jak rozwijała się koncepcja MBA? Zrozumienie istoty organizowanych współcześnie studiów MBA wymaga retrospektywnego spojrzenia na proces rozwoju tej koncepcji, której początek sięga XX -go, a nawet XIX-go wieku. Tak odległa jest bowiem geneza samych kursów menadżerskich. Chociaż kształcenie menadżerskie na poziomie master jako pierwsza zaoferowała otwarta już w 1900 r. Tuck School of Business w Dartmouth, to program kształcenia z nazwą MBA opracowano nieco później, bo w 1908 roku w Graduate School of Business Administration (GSBA) z Harvard University. Od 1950 roku rozpoczął się okres rozpowszechniania programu poza granice USA. W USA studia MBA uruchomione zostały w odpowiedzi na zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę kierowniczą zgłaszane na początku XX wieku przez amerykański przemysł. Poza wykorzystaniem wiedzy ekonomicznej i technicznej kadra ta miała nabyć umiejętności skutecznego zarządzania coraz bardziej złożonymi przedsiębiorstwami przemysłowymi i coraz bardziej wymagającą załogą. W efekcie stworzono studia, charakteryzujące się wykorzystaniem odmiennych technik kształcenia, pozwalających na połączenie teorii i praktyki. I właśnie to powiązanie stanowiło i stanowi również obecnie zasadniczą wartość studiów MBA. W 1989 roku program MBA realizowany najczęściej w ramach studiów podyplomowych trafił do Polski. Ewolucja studiów MBA w naszym kraju trwa zatem już ponad 30 lat. W okresie tym zmieniało się podejście do struktury programów oraz narzędzi wykorzystywanych w procesie kształcenia. Pod wpływem zmian społeczno-gospodarczych zmieniła się również sylwetka kandydata oraz absolwenta. Niezmienny jest jednak wciąż praktyczny charakter studiów dostosowanych do współczesnych wymagań stawianych przed kadrą menedżerską.”

Więcej dowiesz się tutaj