Kategorie
Aktualności

Master of Business Administration (MBA) in Corporate Governance a nowe technologieObecnie zdecydowanie częściej sięgamy po nowe technoloogie, a w tym rozwiązania informatyczne nie tylko umożliwiające nam pracę zdalną, ale również uatrakcyjniające procesy dydaktyczne.

Nowe rozwiązania ułatwiają osadzenie informacji przekazywanych przez wykładowców w rzeczywistości biznesowej. Ma to szczególnie znaczenie dla zwiększenia jakości kształcenia na studiach MBA. Są to bowiem studia kiweowane do osób doświadczonych, szczególnie wymagających. Treści przekazywane przez wykładowców są tu od razu konfrontowane z doświadczeniami praktycznymi uczestników. Praca wykładowcy MBA jest zatem niesamowicie ciekawa i baedzo absorbująca. Tematyka omawiana w trakcie zajęć i warsztatów prowadzonych w ramach programów MBA znacząco wykracza również poza ramy standardowych studiów, w tym studiów podyplomowych.

Zasiąść w „ławce online”
Stworzenie zespołu wykładowców posiadających odpowiednie umiejętności dydaktyczne, doświadczenie biznesowe i jednocześnie doskonałe przygotowanie merytoryczne, umiejących sprostać wyżej wskazanym wyzwaniom, nie jest zadaniem prostym. Mimo potencjalnych trudności udało się to organizatorom studiów Master of Business Administration (MBA) in Corporate Governance/Master of Corporate Governance realizowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Utrudnieniem dla wykładowców spełniających wszystkie wyżej wskazane kryteria mógł być dotychczas dostęp do miejsca, w którym realizowane są zajęcia. Obecnie ten problem nie istnieje. Choć studia MBA in Corporate Governance realizowane są stacjonarnie, a uczestnicy zajęć podkreślają, jak ważne jest to, że mogą spotykać się w murach uczelni oferującej im doskonałe warunki pracy, nie zrezygnowano całkowicie z możliwości pracy zdalnej. Osoby, któe z przyczyn niezależnych nie mogą dojechać na uczelnię, zasiadają w tzw. „ławce online” i mogą w 100 proc. uczestniczyć w niezwykle inspirujących dyskusjach.

Bez straty dla wartości przekazywanych treści
Rozwiązanie to wykorzystywane jest również w przypadku wybranych wykładowców, którzy dotychczas ze względów organizacyjnych związanych głównie z odległością mimo doskonałych kwalifikacji nie mogli dołączyć do kadry wykładowców MBA.
Obecnie angażujemy wykładowców, którzy na co dzień realizują swoje obowiązki zawodowe za granicą. Ostatnio miałam przyjemność uczestniczyć w zajęciach warsztatowych MBA in CG online, prowadzonych przez zamieszkującego na stałe w USA doświadczonego wykładowcę i absolwenta Harvard University. Zdalny udział wykładowcy nie wpłynął w żadnym względzie na jakość warsztatu, a ja byłam pod niezwykłym wrażeniem dyskusji, w której doświadczenia zawodowe słuchaczy osadzone głównie w polskich realiach zderzały się z rozwiązaniami amerykańskimi. Mogę więc z pełnym przekonaniem stwierdzić, że likwidacja wcześniej występujących barier komunikacyjnych wpłynęła na rozwój i zwiększenie jakości kształcenia w ramach programu Master of Business Administration (MBA) in Corporate Governance/Master of Corporate Governance.


Katarzyna Olejko
kierownik Studiów Podyplomowych
Master of Corporate Governance
Master of Business Administration in Corporate Governance