Studia podyplomowe MBA

Kontakt

Organizacja

dr Katarzyna Olejko, MBA

Tel.: +48 601 85 16 92
e-Mail: katarzyna.olejko@ue.katowice.pl

Beata Sauer

Tel.: +48 32 432 98 51
e-Mail: beata.sauer@ue.katowice.pl

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice

Filia w Rybniku
ul. Rudzka 13c
44-200 Rybnik

Formularz kontaktowy

    Studia podyplomowe
    Master of Business Administration in Corporate Governance
    Master of Corporate Governance

    Gdzie zaczyna się sukces?

    Doskonalenie kompetencji w zakresie nadzoru korporacyjnego to doskonały pomysł! Obszar ten jest szczególnie wrażliwy na zmienność otoczenia gospodarczego, stąd wymaga od zajmujących się nim specjalistów stałego doskonalenia kwalifikacji. Odpowiedzią na takie zapotrzebowanie są studia podyplomowe Master of Business Administration in Corporate Governance oraz Master of Corporate Governance.