Kategorie
Wydarzenia

Kongres Corporate Governance 2023 – Perspektywy rozwoju nadzoru korporacyjnego i audytu wewnętrznego [relacja]

21 czerwca br. w rybnickiej Filii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach odbyła się kolejna edycja Kongresu Corporate Governance 2023 z cyklu Perspektywy rozwoju nadzoru korporacyjnego i audytu wewnętrznego. W wydarzeniu wzięli udział: JM Rektor prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak, Kanclerz Paweł Kadłubiak, dr inż. Tomasz Zieliński, prof. UE, dr hab. Adam Samborski, prof. UE, dr hab. Jan Kozak, prof. UE, dr hab. Anna Adamus-Matuszyńska, prof. UE, dr Maria Gorczyńska, prof. UE, dr Katarzyna Olejko, dr Magdalena Wójcik-Jurkiewicz. Organizatorem Kongresu był Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

  • problemom komunikacji wynikającymi ze zmian generacyjnych i rozwoju nowych technologii,
  • skutecznościom regulacji prawnych w obszarze komunikacji korporacyjnej z perspektywy praktyków,
  • problemom związanym z realizacją założeń polityki społecznej odpowiedzialności biznesu,
  • problemom związanym z implementacją nowych zasad raportowania zrównoważonego rozwoju.

Celem konferencji było poszukiwanie możliwości optymalizowania procesów realizowanych w ramach nadzoru korporacyjnego. Czwarta edycja debaty z cyklu Perspektywy Rozwoju Nadzoru Korporacyjnego oraz Audytu Wewnętrznego poświęcona była:

Tematem wiodącym tegorocznej debaty był nadzór korporacyjny rozpatrywany z perspektywy doskonalenia procesów komunikacji korporacyjnej.

Kongres Corporate Governance 2023
Zgromadzonych w rybnickiej Auli Uniwersytetu powitała oficjalnie dr Katarzyna Olejko, która przekazała głos JM Rektor prof. dr hab. inż. Celinie M. Olszak:

„Jest to już kolejna edycja konferencji, która budzi ogromne zainteresowanie, nie tylko wśród pracowników, ale szeroko rozumianego otoczenia – jestem z tego niezwykle dumna. […] będziemy świadkami graduacji absolwentów kierunków studiów podyplomowych dotyczących Corporate Governance. Dyplomy będą wręczane blisko 30 osobom, to pokazuje, jak ogromną pracę – właśnie tutaj – w Rybniku wykonano na rzecz graduacji. To jest praca nie tylko nauczycieli akademickich, ale to jest ogromna praca, którą wykonała administracja ośrodka rybnickiego – i za to Państwu serdecznie dziękuję. Ośrodek rybnicki ma doskonałe relacje, prowadzi świetną komunikację z otoczeniem. Cieszy mnie bardzo, że mamy na Uniwersytecie tak wspaniałych pracowników, tak mocno zdeterminowanych, tak mocno zaangażowanych na rzecz tworzenia wspólnoty akademickiej”.

Po złożonych przez JM Rektor podziękowaniach skierowanych do pracowników Dziekanatu, a także dr Katarzyny Olejko, Przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego oraz Dziekana Filii w Rybniku dra inż. Tomasza Zielińskiego prof. UE miało miejsce wystąpienie Dziekana, który odnosząc się do słów JM Rektor zaznaczył, że otwarta komunikacja jest niezwykle istotna i stanowi podstawę każdej pracy w organizacji mogąc ją jednocześnie wzmacniać i budować.

Kolejno Przewodniczący Rady Programowej Konferencji dr hab. Adam Samborski, prof. UE zaprezentował wstęp do tematyki nadzoru korporacyjnego.

Kolejno odbyły się 3 sesje pt.:

„Skuteczność regulacji prawnych w obszarze komunikacji korporacyjnej – perspektywa praktyków”; paneliści: mec. Marcin Skoczylas – Prezes Instytut Prawa Gospodarczego, dr Aleksander Korsak – Dyrektor Biura Relacji Giełdowych, Jacek Szymik-Kozaczko – Rzecznik Prasowy Uniwersytetu Śląskiego, Szymon Nęcki;
„Społeczna Odpowiedzialność Biznesu”; paneliści: Krzysztof Kirow, Mateusz Jakut, Michał Dobrzyński, Zbigniew Barszczak;
„Nowe zasady raportowania zrównoważonego rozwoju (ESG) – wzrost efektywności informacyjnej czy zamieszanie?”; paneliści: dr Magdalena Wójcik-Jurkiewicz, dr hab. Anna Adamus-Matuszyńska, prof. UE, dr prof. UE Maria Gorczyńska, Iwona Bogucka, dr Daniel Kiewra – FOB, Krzysztof Masiuk – Z-ca Dyrektora Biura Relacji Giełdowych JSW.
Panele prowadzili kolejno: Michał Hosowicz, Ewa Bednarczyk, dr Katarzyna Olejko.

Między pierwszą, a drugą sesją miała miejsce uroczysta graduacja absolwentów Corporate Governance.

Konferencja objęta została Honorowym Patronatem Patronatem Ministra Aktywów Państwowych, JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Prezesa Instytutu Audytorów wewnętrznych IIA Polska, a także Głównego Instytutu Górnictwa. Partnerem wydarzenia była Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.