Kadra

Prof. dr hab. Zbigniew Nęcki

Zbigniew Nęcki – polski psycholog społeczny, profesor nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki, mediator i ekspert w dziedzinie negocjacji, założyciel i wieloletni kierownik Katedry Negocjacji na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Z sierpnia 2017 – Dziekan Wydziału Psychologii i Nauk Humanistycznych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Działalność naukowa

Od 1968 pracuje na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 1973–1997 kierował Zakładem Psychologii Społecznej Instytutu Psychologii UJ. W latach 1981–1984 był dyrektorem Instytutu Psychologii UJ. W latach 1999–2008 sprawował funkcję dyrektora Instytutu Ekonomii i Zarządzania. Od 1997 jest kierownikiem Katedry Negocjacji UJ, a od 2005 także kierownikiem studiów podyplomowych Public Relations na UJ. W latach 1993–1995 pełnił funkcję pełnomocnika rektora ds. Uniwersytetu Otwartego UJ.

Spędził kilka lat w zagranicznych ośrodkach naukowych, m.in. w USA, Meksyku, Finlandii, Szwajcarii, Indiach, Nepalu, Wielkiej Brytanii i we Włoszech, gdzie prowadził badania i wykłady na temat m.in. negocjacji, komunikacji międzyludzkiej, atrakcyjności wzajemnej, stereotypów i uprzedzeń etnicznych. Jest autorem 9 książek i ponad 190 artykułów naukowych z zakresu psychologii klinicznej, społecznej, ekonomicznej i organizacyjnej, a także wielu programów treningowych dla menedżerów. Wypromował 15 doktorów i kilkuset magistrów. Występuje jako ekspert w audycjach radiowych i programach telewizyjnych.

Jest członkiem rad naukowych instytucji towarzystw badawczych i rad redakcyjnych czasopism psychologicznych, m.in.:

 • Komisji UNESCO Man and Biosphere
 • Komisji Prasoznawczej PAN
 • Komisji Psychologii PAN
 • Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt
 • Rady Redakcyjnej czasopisma Komunikacja Społeczna w Edukacji (przewodniczący)
 • Rady Naukowej Instytutu Polityki Ochrony Zdrowia przy Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

Poza Uniwersytetem Jagiellońskim wykładał m.in. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie, Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Gliwicach i na Uniwersytecie SWPS w Katowicach oraz Wyższej Szkole Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie.

Wybrane obszary badań
 • negocjacje biznesowe
 • negocjacje publiczne
 • relacje międzyludzkie
 • atrakcyjność wzajemna
 • osobowość menadżera
 • efektywność szkoleń dla grup kierowniczych
 • psychologia managementu
 • procesy społeczne
 • komunikowanie interpersonalne i masowe
 • zarządzanie i negocjacje w środowiskach biznesu
Negocjacje

Uczestniczył jako ekspert w wielu negocjacjach publicznych. Negocjował m.in. w sprawie:

 • budowy spopielarni zwłok w Krakowie
 • budowy Ośrodka Termicznego Przetwarzania Odpadów w Krakowie
 • konfliktu w szpitalu św. Anny w Miechowie
 • budowy publicznych parkingów podziemnych w Krakowie
 • i wielu innych sytuacjach o charakterze konfliktu interesów między grupami społecznymi

Prowadził liczne wykłady i szkolenia na temat negocjacji w Stanach Zjednoczonych, Indiach, Meksyku, Tajlandii i wielu krajach Europy. W dziedzinie negocjacji jest jednym z najbardziej cenionych i doświadczonych ekspertów w Polsce.

Publikacje książkowe
 • Psychologiczne uwarunkowania wzajemnej atrakcyjności, Wrocław 1975.
 • Psychologiczna analiza przebiegu studiów wyższych, Warszawa 1977. Współautor: Maria Susułowska.
 • Kolejność informacji a kształtowanie i zmiana postaw, Kraków 1979.
 • Komunikowanie skuteczne?, Kraków 1983. Współautor: Jerzy Mikułowski Pomorski.
 • Komunikowanie interpersonalne, Wrocław 1992.
 • Atrakcyjność wzajemna, Kraków 1996.
 • Komunikacja międzyludzka, Kraków 2000. Kolejne wydania: 2006.
 • Negocjacje w biznesie, Kraków 2000. Kolejne wydania: 2004, 2006, 2011.
 • Negocjacje w Unii Europejskiej – przewodnik dla przedsiębiorców, Kraków 2001. Współautorzy: J. Rosiński, L. Górniak.

Studia podyplomowe Master of Corporate Governance

Gdzie zaczyna się sukces?

Doskonalenie kompetencji w zakresie nadzoru korporacyjnego to doskonały pomysł. Obszar ten jest szczególnie wrażliwy na zmienność otoczenia gospodarczego, stąd wymaga od zajmujących się nim specjalistów stałego doskonalenia kwalifikacji. Odpowiedzią na takie zapotrzebowanie są studia Master of Corporate Governance.