Kadra

Prof. dr hab. Wojciech Dyduch

Wojciech Dyduch (ur. w Krakowie w 1974 roku) jest badaczem problemów zarządzania strategicznego i przedsiębiorczości organizacyjnej w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Na uczelni był prodziekanem ds. dydaktyki (2007-2008) i rozwoju (2016-2019) oraz prorektorem ds. edukacji i współpracy z zagranicą (2008-2016). Obecnie kieruje Kolegium Zarządzania i Katedrą Przedsiębiorczości.

Jest Przewodniczącym Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN oraz członkiem Rady Doskonałości Naukowej.

Naukowo zajmuje się obecnie przede wszystkim zagadnieniami tworzenia i przechwytywania wartości przez organizacje przedsiębiorcze, twórczej strategii w organizacjach, pomiaru przedsiębiorczości organizacyjnej. Hobbystycznie interesuje się astronomią wizualną, fotografią makro, pływaniem i snowboardem.

Studia podyplomowe Master of Corporate Governance

Gdzie zaczyna się sukces?

Doskonalenie kompetencji w zakresie nadzoru korporacyjnego to doskonały pomysł. Obszar ten jest szczególnie wrażliwy na zmienność otoczenia gospodarczego, stąd wymaga od zajmujących się nim specjalistów stałego doskonalenia kwalifikacji. Odpowiedzią na takie zapotrzebowanie są studia Master of Corporate Governance.