Kadra

Szymon Nęcki – trener negocjacji

Od 2014 roku prowadzi działalność szkoleniowo-konsultingową. W jej ramach projektuje i wdraża programy szkoleniowe i mentoringowe z zakresu kompetencji menedżerskich, szczególnie tych związanych z negocjacjami i skuteczną komunikacją.

W ciągu ostatnich 7 lat zrealizował około 2000 godzin szkoleń dla ponad 70 firm i instytucji, a także w ramach szkoleń otwartych i zajęć na studiach podyplomowych i MBA. Wspierał firmy z branż finansowej, edukacyjnej, budowlanej, chłodniczej, automotive, medycznej, FMCG i przemysłu ciężkiego w uporządkowaniu i zoptymalizowaniu procesów komunikacyjnych i negocjacyjnych.

Posiada trzy tytuły magistra: z zarządzania, marketingu i psychologii. Prowadzi działalność naukową w ramach studiów doktoranckich w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest mentorem młodych przedsiębiorców w Jagiellońskim Centrum Rozwoju Kompetencji.

Specjalizuje się w szkoleniach dla doświadczonych profesjonalistów, którzy oczekują praktycznej wiedzy, gotowej do zastosowania w złożonych procesach komunikacyjnych.

Studia podyplomowe Master of Corporate Governance

Gdzie zaczyna się sukces?

Doskonalenie kompetencji w zakresie nadzoru korporacyjnego to doskonały pomysł. Obszar ten jest szczególnie wrażliwy na zmienność otoczenia gospodarczego, stąd wymaga od zajmujących się nim specjalistów stałego doskonalenia kwalifikacji. Odpowiedzią na takie zapotrzebowanie są studia Master of Corporate Governance.