Kadra

dr hab. Ewa Maruszewska, prof. UE

Dr hab. Ewa Wanda Maruszewska jest zatrudniona na stanowisku profesora uczelni w Katedrze Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

W pracy badawczej zajmuje się problematyką rachunkowości finansowej i zarządczej, ze szczególnym uwzględnieniem sprawozdawczości finansowej, zagadnień etyki zawodowej w rachunkowości, jak również unikania i uchylania się od opodatkowania.

Działalność dydaktyczna obejmuje wykłady i zajęcia dla słuchaczy studiów podyplomowych oraz studentów studiów I i II stopnia (w tym w języku angielskim) na temat: sprawozdawczości i analizy finansowej, etyki w finansach i rachunkowości, rachunkowości podatkowej oraz procesowego podejścia w zarządzaniu kosztami.

Jest członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, dyplomowanym księgowym oraz doradcą podatkowym.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie praktyczne w prowadzeniu rachunkowości finansowej oraz w organizacji rachunkowości zarządczej na stanowiskach kierowniczych i doradczych, eksperckich. Autorka i współautorka opracowań naukowych zarówno krajowych, jak i zagranicznych, z elementami praktyki w wyżej wskazanych obszarach.

Studia podyplomowe Master of Corporate Governance

Gdzie zaczyna się sukces?

Doskonalenie kompetencji w zakresie nadzoru korporacyjnego to doskonały pomysł. Obszar ten jest szczególnie wrażliwy na zmienność otoczenia gospodarczego, stąd wymaga od zajmujących się nim specjalistów stałego doskonalenia kwalifikacji. Odpowiedzią na takie zapotrzebowanie są studia Master of Corporate Governance.