Kadra

Dr Danuta Babińska

Doktor nauk ekonomicznych w dziedzinie zarządzania, wykładowczyni Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, akredytowany coach Izby Coachingu, akredytowany trener Belbin Team Roles, akredytowany coach Action Learning WIAL, trener międzykulturowy i tutor akademicki.

Zainteresowania naukowe i dydaktyczne dr Babińskiej koncentrują się w obszarze budowania efektywnych zespołów, inteligencji kulturowej w organizacji oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Pracuje w języku polskim i angielskim.

Studia podyplomowe Master of Corporate Governance

Gdzie zaczyna się sukces?

Doskonalenie kompetencji w zakresie nadzoru korporacyjnego to doskonały pomysł. Obszar ten jest szczególnie wrażliwy na zmienność otoczenia gospodarczego, stąd wymaga od zajmujących się nim specjalistów stałego doskonalenia kwalifikacji. Odpowiedzią na takie zapotrzebowanie są studia Master of Corporate Governance.