Studia podyplomowe MBA

Kadra

Nasza kadra dydaktyczna składa się z najwybitniejszych specjalistów praktykujących w obszarze wykładanego przedmiotu. To ludzie otwarci, którzy z wielką pasją dzielą się swoimi doświadczeniami. Ich optymizm i doskonałe umiejętności dydaktyczne sprzyjają budowie atmosfery dobrej współpracy.

Prof. dr hab. Zbigniew Nęcki

Psycholog społeczny, profesor nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki, mediator i ekspert w dziedzinie negocjacji, założyciel i wieloletni kierownik Katedry Negocjacji na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Michał Hosowicz, MBA

Adwokat, wykładowca, trener. Specjalista z szerokim, doradczym i procesowym doświadczeniem, obejmującym skonsultowanie lub poprowadzenie w ciągu 16 lat ponad 2000 spraw z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego oraz karnego.

Elżbieta Paliga

Wykładowca akademicki. Audytor  wewnętrzny Zintegrowanych Systemów Zarządzania ISO 9001, ISO 14001, PN-N/OHSAS 18001, bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001

Mateusz Bienioszek,
Radca Prawny

Doradca restrukturyzacyjny. Prodziekan Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych, redaktor naczelny kwartalnika „Doradca Restrukturyzacyjny”,

Piotr Łysko

Założyciel i partner w Kancelarii Prawnej HGL Legal, adwokat, ekspert w zakresie prawa handlowego, gospodarczego i karnego. Obrońca oskarżonych w wielu głośnych procesach karnych gospodarczych (white collar crime). Pełnomocnik w wielu procesach gospodarczych, w tym z udziałem Skarbu Państwa.

Szymon Nęcki

Trener umiejętności menedżerskich. Współpracuje z prestiżowymi firmami sektora prywatnego, instytucjami publicznymi i uczelniami.

dr Agnieszka Jarzębowska

Certyfikowany trener biznesu, specjalizuje się w szkoleniach z zakresu zarządzania sobą w czasie i osiągania maksymalnej produktywności. 

mgr Małgorzata Mrug

Trener biznesu, coach ICC, konsultant biznesowy, konsultant kryzysowy, asesor, facylitator, mentor, współautorka aplikacji i serwisu MójTrener.edu, twórca kart metaforycznych Motivator.

Marek Kupiec

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Katedra Procesu Zarządzania. Od 1999 r. do 2013 r. funkcjonariusz Policji zajmujący się przez cały okres służby zwalczaniem przestępczości gospodarczej. Od 2013 r. do 2020 r. funkcjonariusz Centralnego Biura Antykorupcyjnego Delegatury w Krakowie.

dr Danuta Babińska

Doktor nauk ekonomicznych w dziedzinie zarządzania, wieloletnia wykładowczyni Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, akredytowany trener Belbin Team Roles, akredytowany coach Action Learning w nurcie WIAL i tutor akademicki.

Dominik Jurczak

Wykładowca Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Bezpieczeństwo Lokalne. Prywatyzacja Bezpieczeństwa RP. System Służb Specjalnych RP, Metody i techniki operacyjne służb specjalnych, Rozwiązywanie konfliktów i zarządzanie kryzysami.

dr Katarzyna Olejko

Dyrektor ds. Finansowych CBP s.a. Kierownik Studiów Podyplomowych MBA i MCG. Organizatorka cyklicznych konferencji Perspektywy rozwoju nadzoru korporacyjnego. Wykładowca akademicki. Specjalizuje się w obszarze sprawozdawczości, audytu i nadzoru korporacyjnego.

dr Ewa Wójcik

Koordynacja globalnych przedsięwzięć IIA w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Organizacja inkluzywnego rozwoju społeczności akademickiej UE w ramach współpracy z IIA.

dr Maria Gorczyńska,
Prof. UE 

Wykładowca akademicki Katedra Finansów Przedsiębiorstw i Ubezpieczeń Gospodarczych, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Doświadczony członek organów nadzorujących spółek SP.

dr Magdalena Wójcik-Jurkiewicz

Adiunkt w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, praktyk. Ekspert w zakresie ujawnień niefinansowych, głównie w obszarze CSR, oraz dobrych praktyk stosowanych przez spółki giełdowe.

dr Izabela Emerling

Adiunkt – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Doświadczony członek organów nadzoru, w tym komitetu audytu.

Tomasz Szlązak

Przedsiębiorca, działacz społeczny, prawnik, aktywista na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Beata Malik-Kozłowska, MBA

Wykładowca na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, trener umiejętności miękkich. Interesuje się procesami uczenia się w organizacji i gamifikacją.

Iwona Bogucka

Prezes Instytutu Audytorów Wewnętrznych – IIA. Prawnik, specjalista prawa dowodowego, kryminalistyki oraz nauk pokrewnych. Biegły sądowy z audytu wewnętrznego. Analityk zarządzania. Ekspert w zakresie reguł dowodowych m.in. w audycie wewnętrznym i kontroli wewnętrznej.

dr hab. Aleksander Witosz,
Prof. UE, Radca Prawny

Kierownik Katedry Prawa i Ubezpieczeń. Specjalista z zakresu prawa handlowego, autor licznych publikacji naukowych. Współpracuje z praktyką przygotowując opinie prawne z zakresu stosowania prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego oraz prawa spółek.

dr hab. Tomasz Papaj, Prof. UE

Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, członek rad nadzorczych oraz zarządów spółek kapitałowych, doradca w sektorze publicznym, szkoleniowiec.

Filip Poniewski – Adwokat

Partner kancelarii BBP Legal w Katowicach. Specjalista z zakresu prawa pracy, prawa ochrony środowiska oraz windykacji wierzytelności. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

mgr Anna Gorzołka

Psycholog i socjolog z naturą badacza, certyfikowany trener biznesu, coach i terapeuta ACT. Wykładowca Uniwersytetu SWPS w Katowicach i doktorantka Uniwersytetu Śląskiego.

dr hab. Ewa Maruszewska, 
prof. UE

Dyplomowany księgowy, doradca podatkowy. Autor publikacji z zakresu sprawozdawczości finansowej, zagadnień etyki zawodowej w rachunkowości, jak również unikania i uchylania się od opodatkowania.

mgr Barłomiej Papuga

Psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny, trener umiejętności miękkich ( poziom 5 EQF). Na co dzień prowadzi zespół terapeutów KIP Krakowiaków oraz pracuje w gabinecie prywatnym.

dr Paweł Litwiński

Adwokat, partner w kancelarii Barta Litwiński Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów. Autor i współautor licznych publikacji z zakresu prawa ochrony danych osobowych, prawa nowych technologii i prawa telekomunikacyjnego,

Prof. dr hab. Wojciech Dyduch

Badacz problemów zarządzania strategicznego i przedsiębiorczości, nauczyciel akademicki, kierownik Katedry Przedsiębiorczości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Marcin Dzięgielewski

Ukończył studia wyższe na kierunku usługi finansowe, studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi na WAT w Warszawie i prawa podatkowego na SGH. Posiada certyfikat zarządzania projektami PRINCE2.

dr hab. Marzena Czarnecka,
prof. UE

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, radca prawny. Profesor w Katedrze Prawa i Ubezpieczeń na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

dr Łukasz Bielecki

Prezes Kancelaria Biegłych Rewidentów KLB Sp. z o.o., Biegły Rewident, Biegły Sądowy, Wykładowca, Doradca.

dr Rafał Kozłowski

Adiunkt w Katedrze Przedsiębiorczości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Interesuje się przedsiębiorczością, kulturą organizacyjną, procesami uczenia się w organizacji, zarządzaniem strategicznym oraz nadzorem korporacyjnym.

Adam Ziemba

Absolwent studiów ekonomicznych, politycznych i arabistyki na Harvard Univeristy. Posiada wieloletnie doświadczenie analityki biznesowej w dziedzinie e-Commerce. Obecnie pełni funkcję Operations and Analytics Manager w Hamilton Beach w Virginii.

dr Dorota Benduch

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Prawa i Ubezpieczeń na Wydziale Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, tutor akademicki oraz stały mediator sądowy w sprawach cywilnych i gospodarczych. Specjalistka z zakresu procesów transformacyjnych spółek handlowych.

dr Michał Kuźnik

Adiunkt w Katedrze Prawa i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
Dr nauk prawnych, radca prawny specjalizujący się w problematyce prawa gospodarczego.

Monika Kos

Ekspert w dziedzinie kontroli zarządczej/wewnętrznej, zarządzania ryzykiem i audytu wewnętrznego w sektorze publicznym. Doświadczenie zdobywała jako wieloletni naczelnik wydziału i radca ministra w centralnej komórce koordynującej kontrolę zarządczą i audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych.

dr hab. Ewa Dziwok
prof. UE

Matematyk, finansista, zajmująca się w ryzykiem finansowym, wykładowca UE Katowice, Kierownik Katedry Matematyki Stosowanej, opiekun specjalności Quantitative Asset and Risk Management ARIMA, wykładowca wizytujący m.in.w uczelniach w Austrii, Włoszech, Niemczech.

Studia podyplomowe
Master of Business Administration in Corporate Governance
Master of Corporate Governance

Gdzie zaczyna się sukces?

Doskonalenie kompetencji w zakresie nadzoru korporacyjnego to doskonały pomysł! Obszar ten jest szczególnie wrażliwy na zmienność otoczenia gospodarczego, stąd wymaga od zajmujących się nim specjalistów stałego doskonalenia kwalifikacji. Odpowiedzią na takie zapotrzebowanie są studia podyplomowe Master of Business Administration in Corporate Governance oraz Master of Corporate Governance.